Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19?

Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19?

Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19? - 1
Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19? - 2
Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19? - 3
Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19? - 4
Những ai cần tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19? - 5
Phạm Quý(Nguồn: Bộ Y tế)

Nguồn: https://vtc.vn/nhung-ai-can-tiem-mui-3-va-4-vaccine-covid-19-ar684383.html

Share this post