Điều chỉnh thời gian dùng thuốc Favipiravir cho bệnh nhân COVID-19

Điều chỉnh thời gian dùng thuốc Favipiravir cho bệnh nhân COVID-19

Trong quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 vừa mới ban hành, Bộ Y tế quy định, thuốc kháng virus Favipiravir 200mg dùng cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ và trung bình (theo quy định trước đây ban hành ngày 6/10, thuốc này chỉ dùng cho bệnh nhân mức độ nhẹ).

Thời gian điều trị thuốc Favipiravir 200mg giảm xuống còn 5-7 ngày (thay vì 7-14 ngày như quy định trước đó). 

Đối với thuốc Remdesivir, Bộ Y tế thay đổi thời gian điều trị cho người bệnh COVID-19 là 5-7 ngày (trước đây thời gian điều trị đối với thuốc này là 5 ngày). 

Theo Bộ Y tế, với thuốc chưa được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới thì khi sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

Đối với thuốc đã được Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, hoặc được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất 1 nước trên thế giới thì có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh (ví dụ: thuốc Remdesivir, Favipiravir,…).

Nguồn: https://vtc.vn/dieu-chinh-thoi-gian-dung-thuoc-favipiravir-cho-benh-nhan-covid-19-ar651588.html

Share this post