Việt Nam sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

Việt Nam sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên

Bộ Y tế cho biết đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2022 và xin ý kiến về việc mở rộng độ tuổi tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi. Trong đó, Bộ lập kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và tiêm nhắc lại mũi 3, 4 cho người đã tiêm đủ vaccine.

Trước đó, Bộ Y tế ra văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát nhu cầu vaccine COVID-19 những tháng cuối năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 để tiêm cho người dân. Bộ đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3 và 4 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch của các địa phương là cơ sở để Bộ Y tế phân bổ vaccine trong tháng 11 và 12/2021 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi: 3-11 tuổi, 12-15 tuổi, 16-17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở Việt Nam được Bộ Y tế triển khai từ đầu tháng 11/2021 trên toàn quốc. Hiện 7 địa phương đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là: TP.HCM, TP Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Vĩnh Long.

Tính đến nay, khoảng 800.000 liều vaccine được tiêm cho trẻ em. Bộ Y tế đang hướng tới độ bao phủ vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý 4/2021 và đầu năm 2022.Nguồn: https://vtc.vn/viet-nam-se-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-tu-3-tuoi-tro-len-ar645127.html

Share this post