Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 của các địa phương là cơ sở để Bộ Y tế phân bổ vaccine trong tháng 10 đến tháng 12 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người tiêm đủ liều (2 liều).

Các địa phương chỉ đạo đơn vị liên quan căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vaccine để đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo nhóm tuổi: 3-11 tuổi, 12-15 tuổi, 16-17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này.

Đến sáng 1/11, theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, cả nước đã tiêm 82.051.163 mũi vaccine. 

Trong ngày 30/10, cả nước thêm 927.656 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm tại nước ta đang là 81.375.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 57.044.159 liều, tiêm mũi 2 là 24.331.217 liều. Nguồn: https://vtc.vn/bo-y-te-de-nghi-cac-dia-phuong-len-ke-hoach-tiem-mui-3-va-4-vaccine-covid-19-ar644198.html

Share this post