Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng trả phụ cấp cho lực lượng tham gia chống dịch

Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng trả phụ cấp cho lực lượng tham gia chống dịch

Theo Bộ Y tế, vừa qua, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, đại biểu phản ánh việc chậm trả phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, các tình nguyện viên tham gia đoàn hỗ trợ các tỉnh chống dịch.

Bộ đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo UBND cấp tỉnh cấp kinh phí và chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện chi trả phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (kể cả viên chức, người lao động, tình nguyện viên của các cơ sở khác đến tăng cường).

Trường hợp cơ quan, đơn vị quyết định huy động (cử) người hỗ trợ tham gia công tác phòng, chống dịch tự đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ chống dịch từ nguồn thu hợp pháp và nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống chống dịch COVID-19 kʜôпg phải chi trả.

Riêng chế độ phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được cử tham gia hỗ trợ chống dịch tại các Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc các bệnh viện thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ do các bệnh viện quản lý trung tâm chi trả.

Các Trung tâm sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được Bộ Y tế cấp để chi trả kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch (kể cả viên chức, người lao động, tình nguyện viên của các cơ sở khác đến tăng cường).

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Theo Bộ Y tế, các chính sách, văn bản hướng dẫn ban hành liên quan đến chế độ chính sách cho người đi chống dịch trước đó gồm:

– Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;

– Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, trong đó có hướng dẫn Chế độ chống dịch cho các tình nguyện viên: Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế kʜôпg hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia hỗ trợ chống dịch.

– Chế độ phụ cấp tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 miễn phí được 7.500 đồng/mũi tiêm/kíp tiêm chủng (Theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ).

– Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã có công văn số 6401/BYT-KHTC ngày 07/8/2021 gửi các đơn vị, địa phương hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.Nguồn: https://vtc.vn/bo-y-te-de-nghi-nhanh-chong-tra-phu-cap-cho-luc-luong-tham-gia-chong-dich-ar643400.html

Share this post