Video: Tiêu chí đánh giá các cấp độ dịch COVID-19 theo hướng dẫn mới

Video: Tiêu chí đánh giá các cấp độ dịch COVID-19 theo hướng dẫn mới

Ngày 12/10, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT về hướng dẫn chuyên môn trong đó đưa ra 3 tiêu chí đánh giá dịch, cụ thể:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Trong video hướng dẫn cách tính, cách phân chia cấp độ dịch theo các tiêu chí, các yếu tố điều chỉnh cấp độ dịch. Trên cơ sở hướng dẫn, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vaccine, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, …), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ.Nguồn: https://vtc.vn/video-tieu-chi-danh-gia-cac-cap-do-dich-covid-19-theo-huong-dan-moi-ar641462.html

Share this post