Bộ Y tế đề nghị báo cáo khả năng cung ứng và giá thiết bị test nhanh COVID-19

Bộ Y tế đề nghị báo cáo khả năng cung ứng và giá thiết bị test nhanh COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y đề Trần Văn Thuấn vừa ký công văn đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương báo cáo các thông tin về khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại (bao gồm các sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhập khẩu, cấp số lưu hành cơ sở có nhu cầu kinh doanh). 

Cụ thể, các đơn vị báo cáo về khả năng cung ứng test xét nghiệm SARS-CoV-2 về tên, chủng loại test, hãng, nước sản xuất/cung ứng, thông tin về lưu hành sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm, khả năng cung ứng theo tháng, giá bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất (đồng), các thông tin khác liên quan. 

Đồng thời, các cơ sở phải báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu có.

Bộ Y tế đề nghị cơ sở ký tên, đóng dấu các văn bản, tài liệu gửi về Bộ Y tế trước 16h ngày 17/10 và các cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của toàn bộ thông tin công bố với Bộ Y tế.

Bộ Y tế sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ, đồng thời thông báo cho các đơn vị, địa phương thông tin test xét nghiệm SARS-CoV-2 (đã được cấp phép) để tham khảo trong quá trình quyết định mua.

Theo Bộ Y tế, hiện Bộ vẫn khuyến khích và ủng hộ các cơ sở sản xuất và kinh doanh tìm kiếm nguồn hàng tṙang thiết ɓị y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro chẩn đoán xét nghiệm SARS-CoV-2 (test xét nghiệm SARS-CoV-2) chất lượng, tin cậy, giá thành hợp lý, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.Nguồn: https://vtc.vn/bo-y-te-de-nghi-bao-cao-kha-nang-cung-ung-va-gia-thiet-bi-test-nhanh-covid-19-ar641474.html

Share this post