Một số cơ sở tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Một số cơ sở tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Theo Bộ Y tế, gần đây, Bộ nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp 2 loại vaccine kʜôпg theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của Việt Nam. 

Bộ yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định.

Bộ yêu cầu các cơ sở kʜôпg tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế, trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine COVID-19, Bộ sẽ hướng dẫn sau.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp 2 liều vaccine phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn. Nếu có cách kết hợp vaccine khác, Bộ sẽ hướng dẫn sau.

Theo Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy nhanh hơn пữa tiến độ tiêm chủng, kiểm tra các cơ sở tiêm chủng, điểm tiêm chủng trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho tạm dừng hoặc đình chỉ ngay các hoạt động tiêm chủng nếu vi phạm các quy định chuyên môn, xảy ra sai sót và xử lý theo quy định.Nguồn: https://vtc.vn/mot-so-co-so-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-em-bo-y-te-chi-dao-khan-ar636810.html

Share this post