Bộ Y tế trình Chính phủ cơ chế hỗ trợ y bác sĩ tham gia chống dịch COVID-19

Bộ Y tế trình Chính phủ cơ chế hỗ trợ y bác sĩ tham gia chống dịch COVID-19

Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay, lực lượng y tế gặp kʜôпg ít khó khăn, phải chịu sự hy sinh, mất mát, phải đối mặt với các nguy cơ đe doạ sức khoẻ và tính mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9/9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt trong đó là chế độ phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch nói chung, các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng chế độ ăn và sinh hoạt đối với lực lượng y tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ xem xét các chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở và cán bộ y tế làm công tác dự phòng với những điều khoản về hỗ trợ, đào tạo, thu hút cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên.

Một trong những điểm đáng chú ý trong các chính sách này là việc hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng. Điều này đã nhận được sự đồng thuận của các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét các chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản tại những vùng miền núi, khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng thông tin thêm, trước đó, theo kiến nghị của Bộ Y tế, Chính phủ đã phê duyệt các chính sách phụ cấp đặc thù  đối với cán bộ tham gia công tác tiêm chủng vaccine COVID-19.

Áp dụng chế độ trong thời gian tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối ngành y dược, người có chuyên môn y tế kʜôпg hưởng lương ngân sách. Đó là chế độ bồi dưỡng chống dịch và chế độ tiền ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian ở lại nơi tình nguyện…Nguồn: https://vtc.vn/bo-y-te-trinh-chinh-phu-co-che-ho-tro-y-bac-si-tham-gia-chong-dich-covid-19-ar635682.html

Share this post