TP.HCM thành lập Trung tâm điều phối giường bệnh COVID-19

TP.HCM thành lập Trung tâm điều phối giường bệnh COVID-19

Trung tâm điều pʜối giường bệnh có nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi, điều pʜối giường bệnh, bổ sung cơ sở vật chất cho các giường bệnh tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Bên cạnh đó, Trung tâm điều pʜối sẽ bố trí oxy cho các giường bệnh tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp giữa các tầng điều trị.

TP.HCM thành lập Trung tâm điều pʜối giường bệnh COVID-19 - 1

 

Sáng 16/8, Sở Y tế TP.HCM ra mắt bảng điều khiển tình hình thu dung, điều trị COVID-19 để cập nhật thông tin hiện trạng các cơ sở y tế điều trị COVID-19 trong  thành phố (địa chỉ https://bccsđt.moh.gov.vn). Đây là sự pʜối hợp giữa Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Bộ Y tế.

Công cụ này giúp tổ điều pʜối chuyển viện của Sở Y tế và các bệnh viện dễ dàng tìm bệnh viện còn giường bệnh kʜôпg oxy, giường bệnh có oxy… để liên hệ chuyển viện cho phù hợp. Bảng điều khiển sử dụng nguồn dữ liệu từ phần mềm “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19”.



Nguồn: https://vtc.vn/tp-hcm-thanh-lap-trung-tam-dieu-phoi-giuong-benh-covid-19-ar631081.html

Share this post