Thêm 355 ca COVID-19

Thêm 355 ca COVID-19

Trong 355 ca COVID-19 mới (BN23386 – BN23470), TP.HCM ghi nhận 200 ca, Đồng Tháp (91), Phú Yên (13), An Giang (11), Quảng Ngãi (10), Cà Mau (7), Bắc Ninh (4), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (3), Gia Lai (3), Bắc Giang (3), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Hà Nội (1).

BN23386-BN23585 ghi nhận tại TP.HCM: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

BN23586, BN23588-BN23595, BN23597-BN23604, BN23609-BN23626, BN23628-BN23629, BN23633, BN23635, BN23681, BN23683, BN23686-BN23691, BN23693-BN23713, BN23715-BN23722, BN23724-BN23725, BN23727-BN23736, BN23738-BN23740 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Thêm 355 ca COVID-19 - 1

Thống kê của Bộ Y tế.

BN23587, BN23596, BN23647, BN23649-BN23650, BN23656, BN23665, BN23671-BN23674, BN23676, BN23679 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

BN23605-BN23608, BN23627, BN23630-BN23632, BN23637-BN23639 ghi nhận tại tỉnh An Giang: là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23634, BN23636, BN23640-BN23646, BN23648 ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: 5 ca là các trường hợp F1; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23651, BN23653, BN23657-BN23660, BN23662 ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: là F1 của BN22348. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23652, BN23654-BN23655 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 1 ca liên quan đến chợ Ninh Hòa; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

BN22837, BN22839, BN23684-BN23685 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca là các trường hợp F1; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23664, BN23666, BN23737 ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: 2 ca  tiền sử đi về từ Bình Dương và TP.HCM chủ động khai báo y tế; 1 ca là trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 và 8/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

BN23667 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN21576, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23668-BN23670 ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: tiền sử đi về từ TP.HCM, chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23675 ghi nhận tại tỉnh Bình Định: Nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; tiền sử đi về từ TP.HCM, chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

BN23677-BN23678 ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 07/7/2021 dương tính SARS-CoV-2.

BN23680 ghi nhận tại TP Hà Nội: Nam, 63 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; là F1 của BN22744, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23682, BN23692, BN23714 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN23723, BN23726 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: 1 ca là F1 của BN22801; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.Nguồn: https://vtc.vn/them-355-ca-covid-19-ar623043.html

Share this post