Phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine COVID-19?

Phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine COVID-19?

Phụ пữ mang thai có thể tiêm vaccine COVID-19? - 1
Phụ пữ mang thai có thể tiêm vaccine COVID-19? - 2
Phụ пữ mang thai có thể tiêm vaccine COVID-19? - 3
Phụ пữ mang thai có thể tiêm vaccine COVID-19? - 4


Nguồn: https://vtc.vn/phu-nu-mang-thai-co-the-tiem-vaccine-covid-19-ar622601.html

Share this post