Thêm 80 người mắc COVID-19

Thêm 80 người mắc COVID-19

Trong 80 ca COVID-19 (BN13783-BN13862) thì TP.HCM có 40 người, Bình Dương (23), Bắc Giang (8), Hưng Yên (4), Lào Cai (2), Long An (2), Bắc Kạn (1).

BN13783-BN13784 ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp đã được cách ly, 1 ca là F1 của BN13531, 1 ca liên quan đến BN10784. Kết quả xét nghiệm ngày 22/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa và Bệnh viện Đa khoa Long An.

Thêm 80 người mắc COVID-19 - 1

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

BN13785-BN13788 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22/6 và 23/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN13789-BN13790 ghi nhận tại tỉnh Lào Cai: là F1 của BN12255, BN12540, được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 23/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

BN13791-BN13798 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 22/6 và 23/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN13799-BN13821 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 15 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares – TP Thuận An, 5 ca liên quan ổ dịch Công ty xử lý chất thải môi trường Bình Dương, 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN13822-BNBN13861 ghi nhận tại TP.HCM: 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 10 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN13862 ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: Nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu – Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.Nguồn: https://vtc.vn/them-80-nguoi-mac-covid-19-ar620022.html

Share this post