Thêm 68 ca COVID-19, Bắc Giang 48 trường hợp

Thêm 68 ca COVID-19, Bắc Giang 48 trường hợp

Trong 68 ca mắc mới (BN7169-BN7236) thì Bắc Giang 48, Hà Nội (12), Bắc Ninh (4), Long An (2), Đắk Lắk (1), Đà Nẵng (1).

BN7169-BN7175, BN7178-BN7182 ghi nhận tại TP. Hà Nội: Là các trường hợp F1, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN7176-BN7177 ghi nhận tại tỉnh Long An: Là F1 của BN7059, liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 68 ca COVID-19, Bắc Giang 48 trường hợp - 1

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

BN7183-BN7185, BN7187-BN7191, BN7196-BN7198, BN7200-BN7236 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. 

BN7186 ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: Nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; là F1 của BN6427, BN7087, liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, TP. HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN7192-BN7195 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan ổ dịch Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN7199 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: Nam, 4 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; là F1 của BN3224, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.


Nguồn: https://vtc.vn/them-68-ca-covid-19-bac-giang-48-truong-hop-ar615461.html

Share this post