Trưa 26/5, Việt Nam thêm 40 ca COVID-19

Trưa 26/5, Việt Nam thêm 40 ca COVID-19

Trong 40 ca mắc mới (BN5932-BN5971) thì Bắc Giang 27 người, Bắc Ninh 4, Điện Biên 1, Hải Dương 1, Hà Nội 6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 1.

BN5932-BN5937 ghi nhận tại TP. Hà Nội: Đều là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN5938 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN4836. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 26/5, Việt Nam thêm 40 ca COVID-19 - 1

Số liệu thống kê của Bộ  Y tế.

BN5939 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN3837. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN5940 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

BN5941-BN5944 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Đều là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN5945-BN5971 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 27 trường hợp liên quan đến các khu công nghiệp đã được phong toả. 


Nguồn: https://vtc.vn/trua-26-5-viet-nam-them-40-ca-covid-19-ar614492.html

Share this post