Dịch COVID-19 lan ra 30 tỉnh, thành phố, Bắc Giang có ca nhiễm nhiều nhất

Dịch COVID-19 lan ra 30 tỉnh, thành phố, Bắc Giang có ca nhiễm nhiều nhất

Dịch COVID-19 lan ra 30 tỉnh, thành phố, Bắc Giang có ca nhiễm nhiều nhất - 1

Nguồn: https://vtc.vn/dich-covid-19-lan-ra-30-tinh-thanh-pho-bac-giang-co-ca-nhiem-nhieu-nhat-ar613781.html

Share this post