Hướng dẫn mới về cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với F1, F2 tại TP.HCM

Hướng dẫn mới về cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với F1, F2 tại TP.HCM

Ngày 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, thời gian cách ly và xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần (F1) và tiếp xúc khác (F2) có thay đổi. 

Đối với F1: 

Cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Nếu người cách ly có tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca bệnh COVID-19 thì thực hiện xét nghiệm ngày đầu, ngày thứ 5, ngày thứ 10, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Hướng dẫn mới về cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với F1, F2 tại TP.HCM  - 1

TP.HCM nâng số ngày cách ly tập trung lên 21 ngày. 

Đối với F2: 

Cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc gần (F1). 

Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 như đối với F1. 

Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì người tiếp xúc gần F1 (F2) được kết thúc việc cách ly.


Nguồn: https://vtc.vn/huong-dan-moi-ve-cach-ly-xet-nghiem-covid-19-doi-voi-f1-f2-tai-tp-hcm-ar612091.html

Share this post