Các ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thuộc biến chủng của Ấn Độ

Các ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thuộc biến chủng của Ấn Độ

Kết quả giải trình tự gene một số mẫu ngày 11/5/2021 do các tỉnh gửi về như sau:

7 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng của Ấn Độ từ các bệnh nhân có liên quan tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, trong đó: Vĩnh Phúc: 2 mẫu; Bắc Ninh: 2 mẫu; Lạng Sơn: 2 mẫu; Nam Định: 1 mẫu

1 mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh từ Lào tại Hải Dương.

Trước đó, để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19.

Nguồn: https://soha.vn/cac-ca-nhiem-covid-19-tai-o-dich-benh-vien-benh-nhiet-doi-trung-uong-thuoc-bien-chung-cua-an-do-20210511090349242.htm

Share this post