Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca?

Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca?

Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca? - 1

Nguồn: https://vtc.vn/nguoi-mac-benh-nen-co-nen-tiem-vaccine-covid-19-astrazeneca-ar601837.html

Share this post