Infographic: Chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam

Infographic: Chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam

Infographic: Chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam - 1

Nguồn: https://vtc.vn/infographic-chi-tiet-tiep-nhan-60-trieu-lieu-vaccine-phong-covid-19-ve-viet-nam-ar600385.html

Share this post