Chi tiết các địa phương, bệnh viện được phân bổ vaccine COVID-19 đợt 1

Chi tiết các địa phương, bệnh viện được phân bổ vaccine COVID-19 đợt 1

Chi tiết các địa phương, bệnh viện được phân bổ vaccine COVID-19 đợt 1 - 1

Nguồn: https://vtc.vn/chi-tiet-cac-dia-phuong-benh-vien-duoc-phan-bo-vaccine-covid-19-dot-1-ar599637.html

Share this post