8 điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 tại ổ dịch mới Kim Thành – Hải Dương

8 điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 tại ổ dịch mới Kim Thành – Hải Dương

8 điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 tại ổ dịch mới Kim Thành - Hải Dương - ảnh 1

Nguồn: https://www.tienphong.vn/infographics/8-diem-lien-quan-den-ca-mac-covid19-tai-o-dich-moi-kim-thanh-hai-duong-1796534.tpo

Share this post