Chiến sĩ biên phòng trẻ chống dịch COVID-19 ngày Tết: ‘Con biết bố mẹ buồn nhưng Tổ quốc cần con hơn’

Chiến sĩ biên phòng trẻ chống dịch COVID-19 ngày Tết: ‘Con biết bố mẹ buồn nhưng Tổ quốc cần con hơn’

Nguồn: https://www.tienphong.vn/video-clip/xa-hoi/chien-si-bien-phong-tre-chong-dich-covid19-ngay-tet-con-biet-bo-me-buon-nhung-to-quoc-can-con-hon-1791877.tpo

Share this post