Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19

Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19

Dưới đây là thông điệp ngắn gọn từ Bộ Y tế gửi tới tất cả người dân trong dịp Tết nguyên đán 2021.

Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19 - Ảnh 4.
Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19 - Ảnh 5.
Thông điệp ngắn gọn và thú vị của Bộ Y tế gửi người dân đón Tết giữa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Nguồn: https://soha.vn/thong-diep-ngan-gon-va-thu-vi-cua-bo-y-te-gui-nguoi-dan-don-tet-giua-dich-covid-19-20210207090259644.htm

Share this post