Người dân Sài Gòn lo lắng khi có ca nghi mắc COVID-19 mới phát hiện

Người dân Sài Gòn lo lắng khi có ca nghi mắc COVID-19 mới phát hiện

Nguồn: https://www.tienphong.vn/video-clip/nguoi-dan-sai-gon-lo-lang-khi-co-ca-nghi-mac-covid19-moi-phat-hien-1770655.tpo

Share this post