Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã xây dựng các Infographics hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và giữ an toàn trong mùa lũ lụt, mưa bão.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão - 1
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão - 2
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão - 3

Nguồn: https://vtc.vn/bo-y-te-khuyen-cao-phong-chong-dich-benh-mua-mua-bao-ar576181.html

Share this post