Bệnh nhân mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội đã đi những đâu?

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội đã đi những đâu?

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới nhất tại Hà Nội đã đi những đâu? - ảnh 1

Nguồn: https://www.tienphong.vn/infographics/benh-nhan-mac-covid19-moi-nhat-tai-ha-noi-da-di-nhung-dau-1696716.tpo

Share this post