Guinea Xích đạo: Hơn 3.000 ca COVID-19, chữa bệnh bằng siro ngải tây

Guinea Xích đạo: Hơn 3.000 ca COVID-19, chữa bệnh bằng siro ngải tây

Guinea Xích đạo: Hơn 3.000 ca COVID-19, chữa bệnh bằng siro ngải tây - ảnh 1

Nguồn: https://www.tienphong.vn/infographics/guinea-xich-dao-hon-3000-ca-covid19-chua-benh-bang-siro-ngai-tay-1689407.tpo

Share this post