Bên trong phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa lại sau 4 tháng tạm dừng vì dịch

Bên trong phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở cửa lại sau 4 tháng tạm dừng vì dịch

Nguồn: https://www.tienphong.vn/video-clip/van-hoa/ben-trong-pho-di-bo-ho-guom-ngay-dau-mo-cua-lai-sau-4-thang-tam-dung-vi-dich-1658507.tpo

Share this post